Informacje podstawowe

Podmiot Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
Adres
ul. Przebendowskiego 1
84-200 Wejherowo
Telefon (058) 672-15-91
Fax
(058) 672-67-11
Adres strony internetowej www.dpswejherowo.com.pl
Adres e-mail instytucji dpswejherowo@gmail.com
Informacje Podstawowe Dyrektor DPS Wejherowo - Alicja Hilla